Działania marketingowe stale ewoluują, co akurat nie powinno dziwić. Związane to jest między innymi z rozwojem wielu różnych technologii, a także potrzebą opracowywania strategii, które będą jeszcze efektywniejsze w pozyskiwaniu nowych klientów. Nie zmienia to jednak faktu, iż w obecnych czasach konsumenci i odbiorcy reklam są atakowani nimi z każdej możliwej strony. Już nie tylko przez telewizję, ale także urządzenia mobilne i aplikacje na nich zainstalowane. To powoduje, że odbiorcy coraz mniej na nie reagują. Dlatego też specjaliści nowoczesne formy reklamy, jak na przykład akcje ambientowe. Czym jest ambient marketing? Jakie są jego wady i zalety?

Czym jest ambient marketing?

Ambient marketing to forma niekonwencjonalnej reklamy, która wykorzystuje otoczenie konsumenta w celu zwrócenia jego uwagi na określony produkt lub usługę. W jego przypadku reklama nie jest umieszczona w tradycyjnych mediach jak telewizja czy prasa, ale w rzeczywistości codziennej – może to być na przykład reklama na schodach, na parkingu czy w innych nietypowych miejscach, które nie są zazwyczaj z nią kojarzone.

Główną ideą ambient marketingu jest zaskoczenie odbiorcy i wywołanie u niego silnych emocji, które mają utrwalić przekaz reklamowy w pamięci. Dzięki temu ta forma reklamy jest często bardziej skuteczna w zwróceniu uwagi konsumentów niż tradycyjne metody. Ambient marketing często wykorzystuje elementy guerrilla marketingu, takie jak zaskakujące lokacje, nietypowe godziny emisji czy interaktywność, by stworzyć silne i niezapomniane wrażenie na odbiorcach. Jest to również forma reklamy, która może być stosunkowo tania w realizacji, ale wymaga dużo kreatywności i pomysłowości.

Kluczowe elementy ambient marketingu to:

 1. Nietypowa lokalizacja: Reklamy są umieszczane w miejscach, gdzie klienci ich się nie spodziewają, co sprawia, że są bardziej zauważalne (ale i wkurzają)
 2. Kreatywność: Wykorzystuje się innowacyjne pomysły, aby przyciągnąć uwagę i pozostać w pamięci konsumentów. Najlepiej zapamiętuje się brand (nazwę firmy) lub produkt (jego cecha charakterystyczna)
 3. Element zaskoczenia: Nieoczekiwany charakter tych reklam sprawia, że są one bardziej angażujące i interesujące dla odbiorców.
 4. Personalizacja: Reklamy mogą być dostosowane do konkretnych miejsc lub kontekstów, aby lepiej oddziaływać z potencjalnymi konsumentami.

Guerilla marketing a ambient marketing

Guerilla marketing, który nazywany jest także marketingiem partyzanckim i ambient marketing, są często ze sobą mylone. Mimo iż reklama ambientowa wykorzystuje elementy guerilla, to nie znaczy, że jest to jej narzędzie i jest to jeden ze sposobów patrzenia na to zagadnienie. Należy jednak wskazać pewne różnie w obu formach reklamy. Przede wszystkim kampania ambientowa w ogromnym stopniu skupia się na marce albo produkcie. Z kolei marketing partyzancki za cel obiera sobie przeżycia i zaangażowanie, bez epatowania na przykład logiem marki. Poza tym guerilla marketing generuje mniejsze koszty, natomiast reklama ambientowa stanowi część większej strategii marketingowej. 

Jakie są zalety i wady ambient marketingu?

Ambient marketing, podobnie zresztą jak inne formy reklamy, ma swoje wady i zalety. Potrafią one pokazywać, że można z łatwością zaskoczyć, jak również zdezorientować swoją grupę docelową emitowanym komunikatem. Jeśli chodzi o zalety, to z pewnością marketing ambientowy to świetne narzędzie do transformacji przestrzeni publicznej w interaktywne medium komunikacyjne. Z jednej strony taka forma reklamy zaskakuje odbiorców i przyciąga ich uwagę, natomiast z drugiej może być trudna do zrozumienia i może wywoływać niejasności w komunikatach odbieranych przez grupę docelową. Oczywiści, wad i zalet marketingu ambientowego jest znacznie więcej.

Zalety ambient marketingu

Ambient marketing często wzbudza silne emocje i zainteresowanie, co sprawia, że odbiorcy są bardziej zaangażowani i zapamiętują reklamę na dłużej. W porównaniu do tradycyjnych form reklamy, jak telewizja czy drukowane media, taka strategia generuje niższe koszty jej wdrożenia i realizacji. Dzięki kreatywnemu wykorzystaniu przestrzeni i elementów zaskoczenia, kampanie ambient marketingowe są także dużo bardziej oryginalne i wyróżniają się na tle innych działań marketingowych. Istotne znaczenie ma również miejsce rozmieszczenia komunikatów, które mają trafiać do odbiorców. Dzięki lokalizacjom uczęszczanym przez wielu ludzi, jak stacje metra czy centra handlowe, można wygenerować duże zasięgi w niewielkim okresie czasu.

Korzyści wynikające z zastosowania ambient marketingu:

 1. Wyróżnienie się: W dzisiejszym czasach przesyconych reklamami, ambient marketing pomaga markom wyróżnić się w gąszczu tych reklam, oferując niekonwencjonalne i kreatywne sposoby dotarcia do konsumentów.
 2. Silne zaangażowanie: Nietypowe i zaskakujące elementy ambient marketingu często prowokują silne reakcje emocjonalne, co może prowadzić do głębszego zaangażowania i lepszego zapamiętania marki przez konsumentów. Nie ma nic lepszego niż wkurw wynikający z reklamy 😉
 3. Wiralowość: Skuteczne kampanie ambient marketingowe mają tendencję do stawania się wiralowymi, ponieważ ludzie często dzielą się nimi w mediach społecznościowych, co zwiększa zasięg i świadomość marki bez dodatkowych kosztów reklamy.
 4. Personalizacja: Ambient marketing pozwala na tworzenie kampanii dostosowanych do konkretnych lokalizacji i demografii, co sprawia, że komunikaty są bardziej trafne i rezonujące z odbiorcami. Jednak można dośc mocno przestrzelić grupę docelową jeśli źle dobierzemy medium dotarcia jakim jest np. organik w Google
 5. Pozycjonowanie marki: Pomaga w budowaniu wizerunku marki jako innowacyjnej, kreatywnej i śmiałej, co może przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć ich lojalność.

Warto jednak zaznaczyć, że wymagana jest w tym przypadku kreatywność i pomysłowość. Dobre kampanie tego typu nie są odbierane jako nachalne czy irytujące, ponieważ wtapiają się w naturalne otoczenie odbiorcy, co oczywiście jest ich dużym atutem. Poza tym kreatywność idącą w parze z odpowiednim rozlokowaniem komunikatów sprawi, że marka lepiej zapadnie w pamięć odbiorców. W efekcie wskaźnik konwersji będzie wyższy, a wygenerowane leady będzie można łatwiej zamienić w lojalnych klientów.

Wady ambient marketingu

Przede wszystkim w przeciwieństwie do reklam online czy w telewizji, zasięg ambient marketingu jest ograniczony do lokalizacji, w której jest on realizowany. Poza tym z tego też względu działania marketingowe trudno jest kontrolować i weryfikować, a także sprawdzać przez kogo oraz jak są one odbierane. Wrażenie zaskoczenia i nowości, które jest zaletą ambient marketingu, może szybko minąć, co ogranicza czas efektywności takiej kampanii. Ponadto niektóre formy emitowanych reklam mogą być odbierane jako inwazyjne lub irytujące, co może odwrócić uwagę od pożądanego przekazu na niepożądane aspekty kampanii.

Wspomniana wcześniej kreatywność powinna mieć też swoje granice. Ze względu na brak formalnych ograniczeń, jakie mogą wystąpić w innych formach reklamy, istnieje ryzyko przekroczenia granic dobrego smaku czy etyki, co może zaszkodzić wizerunkowi marki. Efekt?  Mało leadów, niska świadomość marki wśród potencjalnych klientów i na koniec brak zysków z prowadzonych działań marketingowych

Kilka wad ambient marketingu:

 1. Ryzyko niezrozumienia: Nieszablonowa natura ambient marketingu oznacza, że przekaz jest czasami za delikatny lub zbyt skomplikowany, co może prowadzić do nieporozumień lub całkowitego niezrozumienia przez odbiorców.
 2. Kontrowersje: Ponieważ ambient marketing często polega na zaskoczeniu i zdobyciu uwagi, niektóre kampanie mogą być zbyt prowokacyjne lub kontrowersyjne. To może prowadzić do negatywnych reakcji i szkody dla wizerunku marki, zwłaszcza jeśli kampania jest postrzegana jako niestosowna lub w złym guście.
 3. Ograniczony zasięg: Chociaż skuteczna kampania ambient marketingowa może stać się wiralowa, zasięg jest często ograniczony do osób, które fizycznie napotykają reklamę. W porównaniu z cyfrowymi i tradycyjnymi mediami, które mogą dotrzeć do milionów osób, ambient marketing może mieć znacznie mniejszy zasięg.
 4. Prawne i etyczne problemy: Umieszczanie reklam w niekonwencjonalnych miejscach może czasami prowadzić do problemów prawnych, takich jak naruszenie przepisów dotyczących reklamy, czy kwestii związanych z prywatnością i przestrzenią publiczną. Ponadto, niektóre kampanie mogą być postrzegane jako inwazyjne lub nieetyczne.
 5. Mierzalność i ROI: Trudniej jest zmierzyć bezpośredni wpływ i zwrot z inwestycji (ROI) dla kampanii ambient marketingowych w porównaniu z innymi strategiami, takimi jak reklama online, która oferuje szczegółowe dane analityczne. Bez jasnych wskaźników efektywności, firmy mogą mieć trudności z oceną skuteczności i wartości swoich kampanii ambient marketingowych.

W jaki sposób analizować działania ambient marketingu?

Analiza działań w ambient marketingu może być wyjątkowo trudna ze względu na jego niekonwencjonalny charakter. Przede wszystkim trzeba zrozumieć i ocenić grupę docelową. Warto zadać sobie pytanie, czy komunikaty reklamowe docierają do odbiorców w taki sposób, jaki był on zamierzony? Między innymi ten aspekt można mierzyć za pomocą odpowiednich narzędzi do śledzenia zaangażowania online, jeśli reklama jest emitowana w sieci. Odpowiedzią na efektywność reklam będzie liczba kliknięć lub udostępnień albo zapytań ofertowych. 

Ważne jest również analizowanie, jak kampania ambientowa wpływa na realizację założonych celów biznesowych. Czy sprzedaż się zwiększyła? Czy pojawili się nowi klienci? Czy stosunek kosztów do zysków jest na założonym poziomie? Analiza ROI daje odpowiedź na to, czy reklama ambientowa jest w ogóle opłacalna z punktu ekonomicznego. 

Sposoby pomiaru wpływu ambient marketingu na markę:

 1. Ankiety i badania: Bezpośrednie pytania kierowane do konsumentów, dotyczące ich świadomości marki, postrzegania i zachowań przed i po kampanii, mogą dostarczyć cennych informacji. Ankiety pojawiają się np. w filmach Youtube (jako reklama) i można zbadać czy widziałeś/widziałaś daną reklamę.
 2. Media społecznościowe i monitoring internetu: Narzędzia do monitorowania mediów społecznościowych i internetu, takie jak Brand24, Sentione, Google Alerts (niestety działa fatalnie ale jest darmowe), mogą pomóc śledzić wzmianki o Twojej marce i kampanii w czasie rzeczywistym. Możesz szukać wzrostu wzmianek o marce, udostępnień, komentarzy, polubień i innych form zaangażowania.
 3. Kody QR i mikrostrony (strony docelowe): Jeśli Twoja kampania ambient marketingowa zawiera elementy cyfrowe, takie jak kody QR prowadzące do specjalnych stron promocyjnych, możesz śledzić, ile osób skanuje kody i odwiedza te strony, korzystając z narzędzi analityki internetowej np. Google Analytics czy Piwik.
 4. Kody promocyjne i oferty specjalne: Jeśli Twoja kampania oferuje specjalne oferty lub kody promocyjne, możesz śledzić, ile osób korzysta z tych ofert, aby ocenić bezpośredni wpływ kampanii na sprzedaż lub zaangażowanie klienta.
 5. Analiza sentymentu: Narzędzia do analizy sentymentu, które analizują ton i emocje w wypowiedziach online, mogą pomóc zrozumieć, jak publiczność reaguje na Twoją kampanię.
 6. Wywiady i grupy fokusowe: Bezpośrednie rozmowy z konsumentami, które doświadczyły Twojej kampanii, mogą dostarczyć wglądów w to, jak została ona odebrana i jakie elementy były najbardziej skuteczne.
 7. Analiza ruchu na stronie internetowej: Jeśli Twoja kampania ma na celu kierowanie ruchu do Twojej witryny internetowej, narzędzia takie jak Google Analytics mogą pomóc śledzić wzrosty w ruchu, źródła odwiedzin i inne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Przykładowe reklamy wygenerowane za pomocą ChatGPT oraz Dall-E:

Oto dwa przykładowe reklamy związane z ambient marketingiem promujące samochody. Te kreatywne koncepcje reklamowe są zastosowane w przestrzeni publicznej, aby przyciągnąć uwagę i wzbudzić zainteresowanie danym modelem samochodu. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania lub potrzebujesz innych propozycji, daj mi znać!

Koncepcja reklamy samochodu w nietypowych miejscach – te na plaży na pewno się sprawdzi 😉

przykład reklamy ambient marketingu wygenerowany przez chatGPT oraz plugin do Dall-e - reklama auto w przestrzeni publicznej
przykład reklamy ambient marketingu wygenerowany przez chatGPT oraz plugin do Dall-e - reklama auto na plaży

Ambient marketing – podsumowanie

W obecnych czasach można zauważyć wzrost zainteresowania tą formą reklamy. Marketing ambientowy zyskuje na popularności, ale należy pamiętać, że nie każda akcja musi zakończyć się powodzeniem. Poza tym mierzalność efektów prowadzonych działań także nie jest prosta do zdefiniowania. Z drugiej jednak strony duże zasięgi udanych kampanii reklamowych sprawiają, że warto wziąć pod uwagę ambient marketing w swojej strategii firmy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *