O raporty SEO pyta wielu klientów już na pierwszym etapie, gdy kontaktują się w sprawie przesłania oferty na pozycjonowanie swojej strony www. Klienci chcą także zobaczyć przykładowy raport SEO, jak wygląda, co jest w nim zawarte itd. Wielu klientów, którzy zmieniają agencję, zwraca uwagę, że zazwyczaj otrzymują jakiś raport i fakturę lub nawet fakturkę i link, tylko tego po prostu nie rozumieją lub ich wiele aspektów nie interesuje.

Raport SEO powinien być tak skonstruowany, aby dawał konkretne informacje oraz ma wnosić wartość do całej współpracy. Jednak nawet najlepszy raport może nie mieć wszystkich opcji dlatego przedstawiamy garść informacji, które pozwolą z jednej strony zobaczy co i jak jest raportowane a z drugiej co można jeszcze poprawić a z trzeciej strony klientowi wymóc na firmie SEO personalizację takiego raportu „pod siebie”.

Co powinien zawierać raport SEO?

Poniżej kilka przykładowych punktów, które z reguły zawiera raport SEO:

 • Widoczność serwisu
 • Porównanie/analiza konkurencji
 • Pozycje słów kluczowych
 • Spis pozyskanych linków np. z katalogów, for
 • Wykaz publikacji (z linkami)
 • Wykaz przeprowadzonych prac optymalizacyjnych
 • Omówienie spadków/wzrostów
 • Informacje dodatkowe np. o aktualizacjach algorytmów
 • Statystyki ruchu w Google Search Console
 • Statystyki ruchu w Google Analytics
 • Dostęp do Looker Studio (Google Data Studio)
 • Omówienie zdarzeń/konwersji mierzonych w GA
 • Omówienie danych z Google Moja Firma (mapy Google)
 • Propozycje rozwojowe
 • Wykaz prac programistycznych
 • Informacje o liczbie godzin poświęconych na projekt
 • Zestawienie przychodów (o ile dotyczy np. w ecommerce)

Wymieniłem kilkanaście najcześciej występujących pozycji w raporcie SEO. Każdy raport jest lepszy lub gorszy, jest bardziej lub mniej zrozumiały – dlatego ważne jest aby porozmawiać o raporcie z klientem (ale nie każdy klient tego chce) i wyjaśnić wszystkie niezrozumiałe pozycje z raportu. Jako agencja (wykonawca) nie mamy wpływu na to czy klienci czytają raporty SEO – i tak musimy je przesłać lub dać dostęp do takiego raportu.

Ważne: w ankiecie zarówno klient jak i agencja/freelancer otrzymali do zaznaczenia te same punkty wymienione powyżej jako przykładowe ponieważ chciałem porównać co trafia do klienta a co deklaruje agencja/freelancer, że wysłali 😉

Ankieta dotycząca raportowania działań SEO

Nie ma żadnych badan ankietowych, które pokazywałyby co jest raportowane do klienta oraz co klient otrzymuje, jak również w jaki sposób klient postrzega otrzymywane raportu. Ankieta została skonstruowana tak aby na temat raportów w pozycjonowaniu mogli się wypowiedzieć klienci oraz osoby/firmy świadczące usługi pozycjonowania.

Ankieta – pytanie: Kim jesteś jako ankietowany – klientem czy też wykonawcą SEO

Ankieta była udostępniona na kilku grupach Facebook, LinkedIN oraz w newsletter od Jakuba Sawy (dzięki!) oraz newsletter od FoxStrategy (dzięki!).

W przeprowadzonej ankiecie udział wzięło 171 respondentów.

Raporty SEO - wykres przedstawiający liczbę respondentów

W ankiecie wzięło udział:

 • 151 przedstawicieli firm SEO lub freelancerów wykonujących usługi pozycjonowania
 • 20 klientów

Moim zdaniem grupa 151 ankiet będzie wystarczająca do analizy, niestety udało się zebrać odpowiedzi jedynie od 20 klientów – nie mniej ich odpowiedzi pozwolą rzucić światło na to co raporty SEO im dają.

Ankieta – pytanie: jak często przesyłasz raport SEO do klienta?

Pytanie miało dać odpowiedź jak często klient otrzymuje raport. O ile jedna odpowiedź jest BARDZO częsta o tyle opcje, o których piszą ankietowani, zaskakują ich różnorodnością.

jak często wysyłasz raport SEO do klienta?
Jak często raport SEO trafia do klienta?

125 ankietowanych ze 145 ( to jest 86,2%) przesyła raporty JEDEN raz w miesiącu i to jest wystarczająco do komunikacji z klientem. Natomiast pozostałe odpowiedzi prezentuje tabela poniżej:

OdpowiedźLiczba
Co do zasady raz w miesiącu, jednak mamy klientów raportowanych raz w tygodniu1
Stały dostęp do lookera, raz w tygodniu pdf wygenerowany z lookera na maila, co 2 tygodnie spotkanie statusowe gdzie przechodzimy przez lookera i omawiamy wyniki1
Tworzę raport automatyczny w Looker Studio z dostępem 24/7, omawiam go raz w miesiącu, jednak dane są zawsze aktualne z ostatnich 30 dni+1
Raz w miesiącu plus dodatkowy roczny1
Raz w tyg1
Raz na 3 miesiące1
co 4 dni1
Klient ma dostęp do raportu cały czas1
Dwa razy w miesiącu4
Pozycje co miesiąc, inne co pół roku1
Na życzenie1
W zależności od wielkości działań.1
W pierwszym okresie ok 6mcy co miesiąc, później kwartalnie1
1 (komentarz autora: prawdopodobnie chodziło o 1 na miesiąc ale trudno wydedukować z cyfry co ankietowany miał na myśli)1
Na życzenie klienta1
Różnie, zależy od ustaleń. Czasami raport z pozycji raz w tygodniu. Czasami podsumowanie wszystkich działań pod koniec miesiąca1
Na koniec miesiąca + w trakcie jeśli jest taka potrzeba (większe zmiany)1

Widać, że sposób przesyłania raportu z pozycjonowania do klienta jest mocno różnorodny. Na uwagę zwraca odpowiedź „na życzenie” klienta – czyli raczej nie jest wysyłany bo zapewne „szkoda czasu”.

Ankieta – pytanie: Czy przesyłasz (jako agencja/freelancer) raporty SEO do klienta?

W grupie 151 odpowiedzi na pytanie o przesyłanie raportów znalazło się 6 odpowiedzi negatywnych – czyli nie są przesyłane raporty. Z tym, że dopiero odpowiedź na następne pytanie, które brzmi: „Skoro nie przesyłasz raportów do klienta czy zechcesz się podzielić informacją dlaczego?” rzuca światło czemu tak sie nie dzieje.

Jestem klientem panie Zgred 😀
Współpracuję bezpośrednio z klientami jako specjalista z branży medycznej. Wytyczne SEO otrzymuję od agencji, której mój klient zlecił opiekę nad pozycjonowaniem strony. Agencja ta przekazuje przez klienta wytyczne dla mnie, nad postawie których tworzę specjalistyczne opisy lub artykuły. Raporty SEO są więc po stronie agencji
Organizuję z klientem cykliczne statusy zamiast raportów
Przesyłam je do przełożonego, a on bądź opiekun handlowy przekazuje je do klienta.
na bieżąco wie o wszystkim
Bo nie 😂 muszę.

O ile pierwsza odpowiedź to pomyłka w formularzu (moja wina) o tyle ostatnia „bo nie muszę” dobitnie świadczy o nietypowym świadczeniu usług SEO – nie wiem jak wy ale dwuznaczność wskazuje, że można by pożegnać takiego wykonawcę ale może jest na tyle bezczelny, że organizuje to jakoś inaczej 😉 Nie mniej śmiała odpowiedź ankietowanego 😉

Widać także, że zamiast standardowych mejli (o których w innej części), organizowany jest status (call projektowy) co, moim zdaniem, z jednej strony jest dobrym rozwiązaniem, ale z drugim zajmuje ogromnie dużo cennego czasu. Z kolei w innej odpowiedzi czytamy, że raport jest przesyłany do handlowca, który ma bezpośredni kontakt z klientem, tak więc:

 • seowiec nie ma kontaktu z klientem i może skupić się na swojej robocie – to dobre rozwiązanie
 • handlowiec separuje dział seo od klienta, który może być klientem „trudnym” czyli stanowi taki parasol ochronny
 • to również wskazuje na takie rozwiązania zastosowane w firmie, że klient dopłaca do utrzymania handlowca – przed tym jako agencja SEM jeszcze się bronimy jednak budowanie relacji z klientem to dla nas podstawa. Po prostu w Semgence pierwsze pytanie klientów to czy będzie kontakt z handlowcem czy seowcem.

Jeśli klient wie o wszystkim (jedna z odpowiedzi) to też bardzo dobre podejście i jak rozumiem ankietowaną osobę, po prostu klient otrzymuje wykonane czynności oraz raport SEO na bieżąco.

Ankieta – pytanie: Co zawiera raport z pozycjonowania (możesz zaznaczyć kilka odpowiedz), który przesyłasz do klienta?

W ankiecie była możliwość zaznaczenia kilku (albo wszystkich) z podanych 17 odpowiedzi. Ankietowani dopisali 4 swoje własne odpowiedzi, jednak jedna z nich była pusta – ktoś zapewne próbował coś dopisać, jednak musiałem ją uwzględnić bo dodatkowo były zaznaczone inne opcje przesyłania raportów z pozycjonowania.

Na początku sprawdźmy jaki jest rozkład zaznaczonych pozycji, które są przesyłane w raporcie do klienta:

raport seo - z ilu elementów składa się raport z pozycjonowania przesyłany do klienta
Z ilu pozycji (sekcji) składa się raport z pozycjonowania przesyłany do klienta

Jak czytać wykres:

 • na osi X mamy liczbę zaznaczonych opcji (włącznie z dodatkowymi dopisanymi przez ankietowanych)
 • na osi Y mamy informację o liczbie ankietowanych, którzy zaznaczyli określoną liczbę opcji w pytanie

Czyli np. 9 pozycji w swoim raporcie przesyła 19 ankietowanych, z kolei aż 16 pozycji w raporcie przesyła tylko 2 respondentów, a 1 pozycję przesyłają 2 firmy (albo freelancerzy). Dygresja: prawie wykres Guassa #hehehe

Co dokładnie i w jakich ilościach zaznaczyli ankietowani? W wielu raportach najczęściej przesyłacie do klientów informacje o pozycjach słów kluczowych, widoczność z jakiegoś narzędzia seo, wykaz linków (chwali się bo mało która agencja jednak to robi zasłaniając się know how), statystyki z GSC, wykaz prac oraz statystyki z GA.

Pełne dane poniżej (145 ankietowanych):

Co raportują firmy SEO do klienta - najczęściej wybierane tematy
Tabela z liczbą zaznaczonych opcji co raportują najczęściej seowcy do klienta

Wyjaśnienie do tabeli:

 • zaznaczona opcja – co wybrała osoba ankietowana spośród dostępnych opcji (lub dopisała własną odpowiedź)
 • liczba – ile razy została wybrana dana opcja czyli co jest przesyłane do klienta w raporcie
 • procent – jaki to stanowi procent całości

Jak wspomniałem powyżej na uwagę zasługuje przesyłanie linków zwrotnych w raporcie z pozycjonowania:

 • 77,9% ankietowanych przesyła informacje o wykonanych publikacjach z odnośnikami (113 na 145 respondentów)
 • 61,4% ankietowanych przesyła spis linków np. z for czy katalogów (89 na 145 respondentów)

Pomimo tego faktu, że informacje o odnośnikach są przesyłane u tak sporej grupy respondentów zwracam uwagę na to, że niejednokrotnie w raporcie nie wiadomo kiedy te linki zostały pozyskane – o ile raport SEO dotyczy poprzedniego miesiąca to łatwo to odgadać ale jeśli raport jest rzadziej przesyłany to daty publikacji już nie ma.

Informacje o algorytmach Google przesyła niecałe 38% respondentów – my też wzmiankujemy o tym fakcie jednak w przypadku dużych skoków lub spadków analizujemy sytuację i omawiamy w raporcie. Niestety czasem klienci reagują alergicznie na taką wzmiankę i dopytują czy już mamy rozwiązanie – rozumiem ich, ale na rozwiazanie czasem trzeba poczekać waż aktualizacja zakończy się (co trwa ostatnio średni 2 tygodnie).

Omówienie statystyk z GSC i GA uważam za podstawę raportu więc tutaj spodziewałem się 100% odpowiedzi ale jednak nie – nie mniej jesli przyjąć, że te brakujące odpowiedzi są w części poświęconej Looker Studio (ponad polowa ankietowanych to przesyła) to myślę, że mamy jednak 100%.

Skąpe raporty SEO – kto jest hardkorem w tej ankiecie?

Wiadomo, że im więcej danych w raporcie tym jest obszerniejszy i jest szansa, że zawiera wiele treści i analiz. Moją uwagę przykuły oczywiście te odpowiedzi, które przesyłają najmniej danych. Zerknijmy zatem do tabeli, jakie odpowiedzi udzielili ankietowani zaznaczając maksymalnie 4 opcje – co przekłada się na 38 oznaczonych pozycji w ankietach:

Liczba odpowiedziOpcjeOpcjeOpcjeOpcje
1Pozycje słów kluczowych
1Pozycje słów kluczowych
2Pozycje słów kluczowychWykaz przeprowadzonych prac optymalizacyjnych
2Pozycje słów kluczowychStatystyki ruchu w Google Search Console
3Widoczność serwisu z narzędziaPozycje słów kluczowychWykaz publikacji (z linkami)
3Widoczność serwisu z narzędziaPozycje słów kluczowychOmówienie danych z Google Moja Firma (mapy Google)
3Pozycje słów kluczowychWykaz publikacji (z linkami)Omówienie zdarzeń/konwersji mierzonych w GA
3Widoczność serwisu z narzędziaPorównanie i analiza konkurencjiPozycje słów kluczowych
4Widoczność serwisu z narzędziaWykaz przeprowadzonych prac optymalizacyjnychStatystyki ruchu w Google AnalyticsDostęp do Looker Studio (Google Data Studio)
4Widoczność serwisu z narzędziaPozycje słów kluczowychStatystyki ruchu w Google Search ConsoleStatystyki ruchu w Google Analytics
4Widoczność serwisu z narzędziaPorównanie i analiza konkurencjiPozycje słów kluczowychPropozycje rozwojowe
4Widoczność serwisu z narzędziaPozycje słów kluczowychSpis pozyskanych linków np. z katalogów albo forWykaz publikacji (z linkami)
4Widoczność serwisu z narzędziaPozycje słów kluczowychWykaz przeprowadzonych prac optymalizacyjnychInformacje o liczbie godzin poświęconych na projekt

Jak widać (w tej małej próbce danych) dwie ankietowane osoby przesyłają w raporcie jedynie wykaz pozycji słów kluczowych i … tyle. Przy czym dla zaznaczonej odpowiedzi o słowach kluczowych 12 ankietowych zawsze wysyła wykaz pozycji, a 8 pokazuje w swoich raportach widoczność serwisu w tak wąskiej analizowanej grupie. Ale tylko jedna ankietowana osoba nadaje dostęp do Looker Data Studio (!), a zaledwie w 4 znajdują się informacje o linkbuildingu.

Z kolei tak mała liczba raportów dotyczących linkbuildingu jest jednak zastanawiająca bo:

 • linkbuilding jest robiony ale nikt go nii raportuje i skoro SEO rośnie to klient nie patrzy dokłądnie w raporty
 • jest know how i linki nie są przesyłane
 • ktoś robi white hat seo? 😉

Ale jeśli zerkniemy na całość ankiety (Tabela z liczbą zaznaczonych opcji co raportują najczęściej seowcy do klienta ) to widać, że linki jednak są przesyłane zarówno te z for (pewnie marketing szeptany) oraz wykaz publikacji sponsorowanych z linkami – czyli finalnie nie jest tak źle jakby wynikało z analizy małej próbki.

Ankieta – pytanie: Jak klient otrzymuje raport SEO?

Całość ankiety przedstawia się zatem następująco – 145 respondentów udzieliło odpowiedzi w jaki sposób i co raportują do klienta (rozkład pojedynczy):

Czynność / zaznaczona opcjaLiczba
Looker + opisówka1
Looker Data Studio73
Ma dostęp do systemu z raportami46
Mejlowo + opis sytuacji109
Opis w mailu + raport w formie PDF zawierający informacje1
Przesyłamy PDF z danymi przez Sellizer żeby móc mieć wgląd która część raportu była najbardziej interesująca i na co zwraca uwagę Klient. Do tego mają stały wgląd w ASPS do pozycji wybranych fraz.1
W zależności od skali projektu albo mejlowo + screeny z narzędzi; w większości przypadków jednak mejlowo + Looker (e-mail z kluczowymi wnioskami jest moim zdaniem ważniejszy bo wg naszych testów klienci rzadko klikają w link z raportem)1
Word plus info w mailu1
Wszystkie powyższe1
jw1
Autorski szablon z raportem widoczności1
Dedyk1
Omówienie raportu z klientem1
Wideo rozmowy z omówieniem działań oraz progresu1
Google sheet1
meet + tel1
Zaproszenie na spotkanie celem omówienia raportu1
CRM pozycje1
Jeszcze wideo1
Każda z powyższych opcji – dajemy klientom możliwośc wyboru preferowanej metody raportowania.1
Pozycje z narzędzia do monitoringu pozycji1
Spotkanie statusowe1

Wyjaśnienia wymagają niektóre pojedyncze odpowiedzi, dlatego zestawiam je również tabelarycznie, ponieważ ankietowani zaznaczyli w tych przypadkach więcej niż 1 odpowiedź:

Odp 1Odp 2Odp 3Odp 4Omówienie
Looker Data StudiojwMożna założyć, że zaznaczono wszystkie opcje w ankiecie
Mejlowo + opis sytuacjiDedykDedyk – zapewne chodzi o dedykowane rozwiązanie plus pierwsza z opcji
Mejlowo + opis sytuacjiLooker Data StudioGoogle sheetRaport dodatkowy w Google Sheet przesyłany do klienta
Mejlowo + opis sytuacjiLooker Data Studiomeet + telJak widac dodatkowo omówienie raportu mejlowo plus/lub telefonicznie
Mejlowo + opis sytuacjiLooker Data StudioZaproszenie na spotkanie celem omówienia raportuCall – oczywista oczywistość
Mejlowo + opis sytuacjiMa dostęp do systemu z raportamiLooker Data StudioCRM pozycjeCiekawe rozwiazanie z własnym CRM (chętnie poznam czy pisany na zamówienie czy co to jest?)
Mejlowo + opis sytuacjiMa dostęp do systemu z raportamiLooker Data StudioJeszcze wideoNagranie wideo? Pewnie w Loom? Czekam na komentarz czego można użyć
Mejlowo + opis sytuacjiMa dostęp do systemu z raportamiLooker Data StudioKażda z powyższych opcji – dajemy klientom możliwość wyboru preferowanej metody raportowania.Wybór dla klienta – przerzucenie odpowiedzialności 😉
Mejlowo + opis sytuacjiMa dostęp do systemu z raportamiLooker Data StudioPozycje z narzędzia do monitoringu pozycji
Mejlowo + opis sytuacjiMa dostęp do systemu z raportamiLooker Data StudioSpotkanie statusowePodobnie jak wyżej – spotkanie statusowe
Mejlowo + opis sytuacjiOmówienie raportu z klientemPodobnie jak wyżej – spotkanie statusowe
Mejlowo + opis sytuacjiWideo rozmowy z omówieniem działań oraz progresuCall z klientem

Praktycznie nikt nie wymienił żadnych narzędzi związanych z AI – zapewne w wielu miejscach jest to ukryte celem automatyzacji generowania raportów ale nawet w komentarzach nikt tego nie opisał. A szkoda.

Reasumując co wysyłacie w raportach do klienta:

 • mejl z opisówką rządzi
 • widać też, że powoli mozolnie przesiadacie się w raportowaniu do Looker Studio (z doświadczenia powiem, że ogromnie oszczędza to czas)
 • budowanie relacji poprzez spotkania statusowe – mocno doceniam, jednak z drugiej strony trzeb amieć zasoby, środki, czas
 • nagranie raportu dla klienta? To dla mnie coś nowego i ciekawego – może ankietowany/a osoba podzieliłaby się większym opisem tego sposobu raportowania (można mejlem do Mnie)

Natomiast kilka odpowiedzi jest pojedynczych i brzmią:

Opis w mailu + raport w formie PDF zawierający informacje
Przesyłamy PDF z danymi przez Sellizer żeby móc mieć wgląd która część raportu była najbardziej interesująca i na co zwraca uwagę Klient. Do tego mają stały wgląd w ASPS do pozycji wybranych fraz.
W zależności od skali projektu albo mejlowo + screeny z narzędzi; w większości przypadków jednak mejlowo + Looker (e-mail z kluczowymi wnioskami jest moim zdaniem ważniejszy bo wg naszych testów klienci rzadko klikają w link z raportem)
Word plus info w mailu
Wszystkie powyższe

Czyli znowu trzeba się wczytać w takie dodatkowe informacje i zrozumieć jakiego typu raport SEO trafia do klienta.

Sposoby raportowania przedstawia wykres kołowy poniżej:

Raporty z pozycjonowania - Jak klient otrzymuje raport SEO?

Można powiedzieć, że na 145 ankietowanych blisko połowa (47,6% respondentów) preferuje jeden sposób raportowania swoich prac do klienta.

Gdyby ktoś chciał samodzielnie przejrzeć wyniki tej części ankiety tabela XLSX do pobrania tutaj.

Raport SEO oczami klienta – wyniki ankiety

W ankiecie wzięło udział 20 respondentów – trudno to nazwać dużą próbką ale spróbujemy przeanalizować wyniki. Niektóre z odpowiedzi są jednak dość cenne i pozwalają wysnuć pewne wnioski. Możliwe, że ankieta trafiła w miejsca, gdzie tych klientów po prostu nie ma.

Z tych 20 klientów podział na tych co otrzymują raporty i tych co ich nie dostają przedstawia się następująco

Czy jako klient otrzymujesz raporty z pozycjonowania?
Czy jako klient otrzymujesz raporty?

Jak widać jedynie 13 klientów takie raporty otrzymuje – co stanowi 65% ankietowanych.

Ankieta – pytanie: Jak często otrzymujesz raporty z pozycjonowania jako klient?

Wśród tych 13 odpowiedzi od respondentów, rozkład częstotliwości otrzymywanych raportów jest następujący – ponizej tabela oraz wykres z rozkładam procentowym:

OdpowiedźIlość
Jestem byłym klientem agencji SEO.1
Kwartalnie2
Raz, jako podsumowanie prac w miesiącu9
Stały dashboard z niektórych narzędzi + co 1 mc krótkie podsumowanie1
Jak często klient otrzymuje raport SEO?
Jak często klient otrzymuje raport SEO?

Blisko 70% ankietowanych (69,2%) otrzymuje raporty SEO raz w miesiącu jako podsumowanie. jest to odpowiedź wiodąca podobnie jak w przypadku zapytania ile razy raport SEO jest przesyłany przez seowca do klienta (blisko 90%).

Pierwsza odpowiedź można by pominąć ale pokazuję bo może być ważna statystycznie.

Zwrócę także uwagę, że o raporty z pozycjonowania pytam zawsze w przypadku gdy mam przygotować ofertę na pozycjonowanie strony i dość często klienci jednak takich raportów nie mają lub ich nie zbierają. Analiza potem jest dłuższa a można by było szybciej odpowiedzieć na różne palące kwestie w przypadku gdy np. mamy do czynienia z prośbą o audyt SEO i potrzebę przeanalizowania spadków ruchu organicznego (przy okazji wykonujemy też pobieżny audyt treści aby zobaczyć gdzie tkwi problem spadku ruchu organicznego).

Ankieta – pytanie: Czy raporty są dla Ciebie zrozumiałe – dla ciebie jako klienta?

I tu ujawnia się dopiero cześć związana ze zrozumieniem tego co SEO pisze do klienta. Przedstawia to tabela poniżej:

OdpowiedźLiczba%%%
Tak, wszystko jest jasne753,8%
NIe wszystko rozumiem215,4%
Wcale, są niezrozumiałe323,1%
o raporty wykonanych działań SEO17,7%

Jak widać dla połowy respondentów raporty SEO są zrozumiałe, dla pozostałych albo częściowo albo wcale. To powinno skłonić nas do przemyśleń i zweryfikowania faktu, że klient nas rozumie albo tego, że nieważne czy rozumie ważne aby był raport.

Ankieta – pytanie: W jaki sposób otrzymujesz raporty SEO jako klient?

W tym pytanie celem było uzyskanie informacji jak klient otrzymuje raporty. Ankietowany miał do dyspozycji 3 odpowiedzi oraz możliwość wpisania własnej, z której finalnie nikt nie skorzystał. Wynik przedstawia się następująco:

W jaki sposób klient otrzymuje raport SEO?
W jaki sposób klient otrzymuje raport SEO?

Poniżej rozkład zaznaczonych odpowiedzi przez poszczególnych ankietowanych:

AnkietowanyOdp 1Odp 2Odp 3
1Mejlowo + opis sytuacji
2Mejlowo + opis sytuacjiMam dostęp do portalu z raportamiLooker Data Studio
3Mam dostęp do portalu z raportami
4Mejlowo + opis sytuacji
5Mejlowo + opis sytuacjiLooker Data Studio
6Mam dostęp do portalu z raportami
7Looker Data Studio
8Mam dostęp do portalu z raportami
9Mejlowo + opis sytuacji
10Mejlowo + opis sytuacji
11Mam dostęp do portalu z raportami
12Mejlowo + opis sytuacjiLooker Data Studio
13Mejlowo + opis sytuacji

Jak widać kombinacji przesyłanego raportu jest kilka. Tylko jeden ankietowany zaznaczył wszystkie trzy opcje w odpowiedzi. Natomiast 9 ankietowanych zaznaczyło jedynie jedną opcję. Widać także, że niewielu klientów ma cokolwiek zautomatyzowanego w postaci dostępu chociażby do Looker Studio (raptem 4 ankietowanych).

Ankieta – pytanie: Co zawiera raport z pozycjonowania – okiem klienta?

Takie samo pytanie i ten sam zestaw odpowiedzi został przedstawiony zarówno firmom (freelancerom) SEO jak również klientom. Gdyby było więcej odpowiedzi od klientów pewnie te tabele można by było dokładniej porównać.

Zobaczmy zatem na rozkład odpowiedzi (dla 13 ankietowanych, którzy udzielili odpowiedzi):

Co otrzymujeIlość ankietowanych, którzy zaznaczyli tę odpowiedź%%%
Widoczność serwisu z narzędzia861,54%
Porównanie i analiza konkurencji323,08%
Spis pozyskanych linków np. z katalogów albo for646,15%
Pozycje słów kluczowych969,23%
Wykaz publikacji (z linkami)861,54%
Statystyki ruchu w Google Search Console538,46%
Statystyki ruchu w Google Analytics646,15%
Wykaz przeprowadzonych prac optymalizacyjnych na stronie323,08%
Zestawienie przychodów (o ile dotyczy np. w ecommerce)17,69%
Omówienie spadków i wzrostów323,08%
Propozycje rozwojowe430,77%
Wykaz prac programistycznych215,38%
Informacje dodatkowe np. o aktualizacjach algorytmów215,38%
Omówienie zdarzeń/konwersji mierzonych w GA17,69%
Dostęp do Looker Studio (Google Data Studio)215,38%
Omówienie danych z Google Moja Firma (mapy Google)17,69%
Plan artykułów blogowych17,69%

Jak widać 3 odpowiedzi są zaznaczone najczęściej – czyli w raporcie SEO pojawiają się:

 • Widoczność serwisu z narzędzia
 • Pozycje słów kluczowych
 • Wykaz publikacji (z linkami)

Można podejrzewać, że pozostali ankietowani nie otrzymują tego – tak by można było wnioskować z samej statystyki zaznaczonych odpowiedzi. Nie będę rysować wykresów ale wstawię tabelę z zaznaczonymi odpowiedziami dla każdego z respondentów. Dzięki temu będziecie widzieć co tak naprawdę dostaje każdy z ankietowanych klientów:

RespondentZaznaczone odpowiedzi, co (klient) otrzymuje w raporcie SEO
1Widoczność serwisu z narzędzia
Pozycje słów kluczowych
Spis pozyskanych linków np. z katalogów albo for
Wykaz przeprowadzonych prac optymalizacyjnych na stronie
Wykaz prac programistycznych
2Widoczność serwisu z narzędzia
Pozycje słów kluczowych
Wykaz publikacji (z linkami)
Wykaz przeprowadzonych prac optymalizacyjnych na stronie
Omówienie spadków i wzrostów
Informacje dodatkowe np. o aktualizacjach algorytmów
Statystyki ruchu w Google Search Console
Statystyki ruchu w Google Analytics
Dostęp do Looker Studio (Google Data Studio)
Propozycje rozwojowe
Wykaz prac programistycznych
Plan artykułów blogowych
3Widoczność serwisu z narzędzia
Porównanie i analiza konkurencji
Wykaz publikacji (z linkami)
Zestawienie przychodów (o ile dotyczy np. w ecommerce)
4Widoczność serwisu z narzędzia
Pozycje słów kluczowych
Statystyki ruchu w Google Search Console
Statystyki ruchu w Google Analytics
5Widoczność serwisu z narzędzia
Pozycje słów kluczowych
Wykaz publikacji (z linkami)
Omówienie spadków i wzrostów
Statystyki ruchu w Google Search Console
Statystyki ruchu w Google Analytics
Omówienie zdarzeń/konwersji mierzonych w GA
Omówienie danych z Google Moja Firma (mapy Google)
Propozycje rozwojowe
6Porównanie i analiza konkurencji
Wykaz publikacji (z linkami)
Statystyki ruchu w Google Analytics
Propozycje rozwojowe
7Spis pozyskanych linków np. z katalogów albo for
8Widoczność serwisu z narzędzia
Porównanie i analiza konkurencji
Pozycje słów kluczowych
Spis pozyskanych linków np. z katalogów albo for
Wykaz publikacji (z linkami)
Omówienie spadków i wzrostów
Informacje dodatkowe np. o aktualizacjach algorytmów
Statystyki ruchu w Google Analytics
Propozycje rozwojowe
9Widoczność serwisu z narzędzia
Pozycje słów kluczowych
Statystyki ruchu w Google Search Console
Statystyki ruchu w Google Analytics
10Spis pozyskanych linków np. z katalogów albo for
Wykaz publikacji (z linkami)
11Pozycje słów kluczowych
12Widoczność serwisu z narzędzia
Pozycje słów kluczowych
Spis pozyskanych linków np. z katalogów albo for
Wykaz publikacji (z linkami)
Wykaz przeprowadzonych prac optymalizacyjnych na stronie
Statystyki ruchu w Google Search Console
Dostęp do Looker Studio (Google Data Studio)
13Pozycje słów kluczowych
Spis pozyskanych linków np. z katalogów albo for
Wykaz publikacji (z linkami)
 • Ankietowany 7 i 11 otrzymują w raporcie z pozycjonowania tylko jedną statystykę (lol)
 • Ankietowany 10 ma raportowane tylko dwie wykonane rzeczy
 • pozostali ankietowani otrzymują dobre lub bardzo dobrze dopracowane arpoty SEO

Jak na tak małą próbkę danych rozrzut otrzymywanych informacji w raporcie jest ogromny – nie sądziłem, że można przesyłać do klienta tak skąpe raporty – chyba, że jest coś więcej o czym klienci nie wiedzą lub rzeczywiście nie rozumieją otrzymywanych raportów stąd oznaczyli tylko te rzeczy, które są im znane.

Ankieta – pytanie: Czego, Twoim zdaniem, brakuje Ci w raportach SEO?

Pomimo tak małej liczby ankietowanych klientów ich kilka zdań dotyczących tego co brakuje im w raportach SEO jest źródłem ważnych informacji. Zobaczmy zatem:

Prostej, przejrzystej informacji jak dla laika. Np. nie wiem co to jest GA tutaj ,ale domyślam się. Interesuje mnie spis wykonanych działań i jakie efekty uzyskano czyli wzrost lub spadek ruchu i przychodów. A także sugestie zamiany lub dodania działań, bo specjalista widzi w raportach jakiś nowy trend. Reszta mnie nie interesuje i jest zbędna. Nie mam tyle czasu, aby wszystko przeglądać.
Jako klient seo traktuje jako inwestycje wiec zamaist rankingow pozycji ktore dla mnie nie maja zadnego znaczenia powinienem widziec wydana kwote vs przychod. Zadna agencja nie podchodzi do tego w ten sposob.
Dobrze doprecyzowana umowa powoduje, że mam raporty ze wszystkiego co jest mi potrzebne; ale kosztowało to dwie bardzo słabe współprace i mnóstwo godzin na naukę pt. „czego chcieć od seowców” Wiele firm pracuje w systemie 1mc audyt, 2mc wytyczne do wdrożenia 3mc publikacje. w obu firmach od trzeciego miesiąca kilkunastostronicowe raporty zawierały tylko jedną informację: w tym miesiąc zamieściliśmy 3 wpisy w katalogach a,b,c reszta to był szum i obrazki
Polaczenia prac seo z przychodem firmy tzn jaki ma to wplyw
Już nie współpracujemy z agencją, bo koszty były bardzo wysokie a za linkowanie w blogach lifestyle nie związanych z naszą branżą płacic tyle to słabo było.
Informacji podanych językiem korzyści, który jest zrozumiały dla laików.

Klienci zwracają przede wszystkich nasza uwagę na fakt, że raport SEO przesyłany jest niezrozumiały lub zawiera informacje, które nie są im do czegokolwiek przydatne.

Raporty SEO – wizualizacja i omówienie danych

Zgodnie z przedstawionymi wynikami ankiety, wiele firm SEO czy freelancerów daje dostęp do raportów za pomocą Looket Data Studio (dawne Google Data Studio) i tym samym klient ma możliwość podglądania wyników online. Na dziś dane w Looker aktualizują się co 12 godzin..

Looker studio – raport SEO online

Do Lookera można wstawić chyba wszystko co ma API. Konektory mają niemalże wszystkie narzędzia SEO, które są używane przy pozycjonowaniu stron:

 • Senuto – o integracji z GDS można przeczytać tutaj
 • SEMSTORM – poprzez API
 • Ahrefs – ma kilka dashboardów – do obejrzenia tutaj
 • Semrush – także ma swoję integrację – do poczytania tutaj
raport seo w looker studio z wykorzystaniem danych z Semrush
Raport seo w looker studio z wykorzystaniem danych z Semrush

Powyżej przedstawienie danych w Looker z wykorzystaniem API od Semrush.

Przygotowując raporty w Looker uruchamiamy również (na życzenie klienta) porównanie do konkurencyjnych serwisów.

raport seo - porównanie konkurencji w looker studio z wykorzystaniem semrush
Porównanie konkurencji w looker studio z wykorzystaniem Semrush – top1-3/4-10/11-50

Jako agencja testowaliśmy również API z systemu monitorowania słów kluczowych jakim jest Webpozycja – finalnie zrezygnowaliśmy, ponieważ dla niektórych klientów monitorowaliśmy bardzo dużą liczbę słów i trochę ciężko się pracowało na takim raporcie. Tak więc nadal przesyłamy to mejlowo do klienta w ramach raportowania co miesięcznego.

Raport SEO w postaci pozycji słów kluczowych - system webpozycja.pl
Raport SEO w postaci pozycji słów kluczowych – system webpozycja.pl

Na podstawie danych z GSC przedstawiamy tez rozkład słów kluczowych brandowych i niebrandowych, ale tylko tam gdzie domena nie zawiera słów kluczowych.

Raport SEO porównujący słowa kluczowe brandowe i niebrandowe
Raport SEO porównujący słowa kluczowe brandowe i niebrandowe

W przypadku stron z usługami, oprócz monitorowania ruchu organicznego i przedstawiania go w zakładkach GSC (przekliki) czy GA (sesje, zaangażowanie), raportujemy także zdarzenia w postaci np. kliknięc w telefon.

raport seo zawierający skonfigurowane zdarzenie typu kliknięcie w telefon
Raport seo zawierający skonfigurowane zdarzenie typu kliknięcie w telefon

Raportowanie zdarzeń jest o tyle celowe gdyż w przypadku szczególnie stron z usługami (np. w branży seo, prawnej) chcemy wiedzieć czy ktokolwiek klikał w telefon czy adres email. Tym samym pokazujemy, że takie zdarzenia miały miejsce. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zmonitorować czy doszło do rozmowy i lead skonwertował ale można na stronie www pokazać dedykowany telefon aby już ręcznie zapisywac połączenia i zweryfikować na ile te zdarzenia są realne. Uprzedzam, że tłumaczenie iż „miałem zajęty telefon”, „nie mam recepcji”, „bylem chory” nie przekonuje mnie jako wykonawcy usługi.

Jak widzisz za pomocą Looker Data Studio możemy w jednym raporcie przedstawić praktycznie wszystkie elementy, które monitorujemy i które SEO wykonuje.

Skąd wziąć szablony Lookera do raportowania SEO

Poniżej witryny skąd można pobrać szablony do Looker i dostosować je. Oczywiście są też szablony darmowe.

 • Databloo.com – akurat z tego serwisu korzystamy jako podstawowe źródło szablonów
 • Searchmetrics – bogaty wybór szablonów do różnych narzędzi

Jeśli znasz inne serwisy z szablonami chętnie dopiszę – daj znać w komentarzu.

Uwaga: dane z Google mają ograniczenie do 5 tys. wierszy więc w przypadku przekroczenia trzeba stosować BigQuery.

Sezonowość w Kontekście Raportów SEO: Kluczowy Element Dla Biznesów

Niemalże w każdej branży występuje sezonowość, która może dotyczyć grupy produktów (np. sukienki letnie, buty), całego asortymentu (np. wakacje, budowanie studni, budowlanka) czy tez usług (np. od listopada do grudnia nikt nie korzysta z jakiejś usługi bo zbliżają się święta). Dla biznesu niejednokrotnie sezonowość potrafi być zabójcza i najczęściej proszą o zawieszenie działań SEO – co jest błędnym podejściem bo konkurencja wcale takiego zawieszenia nie musi wykonać a wręcz przeciwnie – potrafią dosypać kasy, aby na sezon być wyżej niż inni.

sezonowość serwisu typu święta wykazane jako raport seo
Sezonowość serwisu typu święta wykazane jako raport seo

Elementy, które pozwalają zrozumieć i zaplanować sezon przy współpracy:

1. Zrozumienie trendów w sezonie – sezonowość odgrywa znaczącą rolę w analizie SEO, szczególnie dla firm doświadczających zmian w natężeniu ruchu oraz zachowaniach klientów w różnych porach roku. Zrozumienie, kiedy nasza strona internetowa notuje wzrosty i spadki ruchu, jest kluczowe. Takie zmiany mogą wynikać z okresów świątecznych, wyprzedaży, początku roku szkolnego czy zmian pór roku. Rozmawiając z klientem nierzadko pytamy o sezonowość i otrzymujemy odpowiedź „nie ma” lub „nie wiem” a potem okazuje się, że jednak występuje. Zrozumienie i poznanie seoznowości jest niezbędne do efektywnego planowania marketingowego i działań SEO.

2. Dostosowanie strategii SEO – analizując sezonowość, możemy lepiej dostosować naszą strategię SEO. Na przykład, jeśli prowadzimy sprzedaż biustonoszy, optymalizacja treści i słów kluczowych na kilka miesięcy przed latem może znacząco poprawić widoczność naszej strony i zwiększyć sprzedaż. Natomiast jeśli sprzedajmy narty to przygotowujemy się do zimy już od wiosny.

3. Planowanie treści – analiza sezonowości pozwala zidentyfikować, które słowa kluczowe i tematy są popularne w różnych okresach roku. Dzięki temu można efektywnie tworzyć i promować treści, które są najlepiej dopasowane do zainteresowań odbiorców w danym czasie. Jednocześnie pozwala to z dużym wyprzedzeniem przygotować odpowiedni content plan.

4. Reagowanie na zmiany rynkowe – w branżach takich jak turystyka czy sprzedaż akcesoriów zimowych, sezonowość może być dynamiczna i nieprzewidywalna. Regularne śledzenie trendów sezonowych umożliwia szybką reakcję na niespodziewane zmiany rynkowe. Przykładowo obecnie branża meblowa jest pogrążona w głębokim kryzysie a branża budowlana kwitnie – wynika to z faktu, że kupno mieszkania wiąże się z jego szybkim przygotowaniem na wynajem i „standard ikea” wygrywa z meblami przygotowywanymi na zamówienie.

Podziękowania dla Cyrek Digital za zwrócenie uwagi na ten aspekt w jednym z artykułów 😉

Na koniec – jakie są cechy dobrego raportu SEO?

Współpraca z agencją SEO powinna opierać się m.in. na dobrym raportowaniu działań SEO jak również na dobrej komunikacji. Raport SEO to zarówno początek dobrej współpracy jak i jej koniec – ta kim kontekście aby robić podsumowania np. roczne. Kluczowe znaczenie ma nie tylko forma raportu – od prostych dokumentów tekstowych, mejli, dostępu do panelu CRM aż po zaawansowane raporty generowane za pomocą narzędzi takich jak Looker Studio. Ważne też aby raport SEO był po prostu zrozumiały.

Cechy dobrego raportu SEO to przede wszystkim:

 • Przystępna forma – raport SEO powinien być prezentowany w sposób, który jest łatwy do zrozumienia i przyswojenia. Z ankiet widać, że nieco ponad połowa klientów rozumie raport seo, który otrzymują.
 • Zrozumiałość – ważne, aby był napisany w sposób zrozumiały dla klienta, niezależnie od jego poziomu zaawansowania w tematyce SEO. A może warto wtedy klienta przeszkolić z SEO?
 • Istotne dane – raport z pozycjonowania powinien zawierać dane bezpośrednio związane z celami biznesowymi klienta, pokazując, jak działania SEO wpływają na osiąganie tych celów.
 • Zwięzłość i szczegółowość – idealny raport łączy w sobie zwięzłość z dokładnością, prezentując kompletne informacje bez zbędnych wypełniaczy. Prezentacje samych wykresów to za mało – warto każdą statystykę omówić chociażby jednem, ale sensowym, zdaniem.

Raportowanie prac SEO powinno być wolne od informacji, które nie wniosą żadnej wartości dodanej. Raport SEO powinien być szczegółowy, ale zarazem zwięzły i skoncentrowany na najważniejszych rzeczach. Kluczowe jest, aby informacje zawarte w raporcie:

 • Nie wprowadzały w błąd – prezentowane dane muszą oddawać rzeczywisty stan strony w wyszukiwarce Google. Na przykład prezentowanie samej liczby wyświetleń z GSC kompletnie nie ma żadnej wartości biznesowej.
 • Były łatwe do interpretacji – optymalnie, jeśli oprócz danych liczbowych, raport zawiera wnioski i podsumowanie, które mogą być przedstawione również ustnie lub mailowo przez pozycjonera.

Od agencji powinniśmy wymagać zbudowania raportu „pod nas” czyli pod klienta – jeśli klient ma takei oczekiwania i są one zupełnie inne od celów biznesowych, które sztampowy raport po prostu nie będzie prezentować. Przykładem może być informacja o pozyskanych linkach – w takim przypadku warto oczekiwać od agencji SEO wypunktowania konkretnych publikacji z podaniem adresów URL.

Niejednokrotnie raporty otrzymywane od agencji czy freelancera mogą być kompletnie niezrozumiałe dlatego warto poprosić o ich wyjaśnienie (rozmowa telefoniczna, dodatkowy mejl) albo przeprowadzenie konsultacji SEO z firmą, z którą klient ma podpisaną umowę, albo wziąć kogoś z zewnątrz.

Pytania dodatkowe o raportowaniu pozycjonowania:

 • Co zrobić gdy agencja/freelancer nie raportuje np. linków zasłaniając się know-how?

Napisałbym krótko – zrezygnować ze współpracy. Przecież Ty jako klient chcesz wiedzieć co jest robione. SEO to nie jakieś mystery know how, które trzeba ukrywać. Oczywiście zawsze pewne elementy strategii będą know how firmy ale Ty za to płacisz. Z drugiej strony to wykonawca się „podkłada” – brak elementów raportu może być wyciągnięte na rozprawie sądowej jako brak wykonania działań.

 • Agencje nie chcą pokazywać opłacalności inwestycji w pozycjonowanie i co wtedy?

Ciekawą odpowiedzią jednej z ankietowanych jest wskazanie modelu rozliczeniowego w SEO opartego o wyliczenia opłacalności inwestycji w pozycjonowanie.

Jako klient seo traktuje jako inwestycje wiec zamiast rankingów pozycji które dla mnie nie maja żadnego znaczenia powinienem widzieć wydana kwotę vs przychód. Żadna agencja nie podchodzi do tego w ten sposób.

To dość ciekawe bo myślę, że taki model rozliczeniowy jest możliwy ale zawsze należy postawić sobie „ale” – pozycjoner/seo powinien wtedy znać towary/usługi oraz ich ceny z marżami. Dzięki temu z kanału np. organicznego będzie w stanie wyliczyć opłacalność inwestycji: w uproszczeniu jestli sprzedano X produktów po cenie Y i marża jest A to w ujęciu miesięcznym jesteśmy w stanie to wyliczyć.

Z drugiej strony jest coś takiego jak cookie consent mode – jeśli załóżmy 50% wchodzących klientów odrzuci politykę ciasteczkową to np. w Search Console będziemy widzieć 10 tys. klików, a w Analytics raptem 5 tys. sesji (w uproszczeniu). Tym samym nie będziemy mieli 50% danych. I dlatego nie ma szans na poprawne rozliczenie tego kanału. Nota bene u jednego z klientów raportowanych jest niecałe 20% sesji i zakupów – tak często klienci odrzucają ciasteczka.

 • Dostaję raport z pozycji słów kluczowych taki jak poniżej – co zrobić?

Rzekłbym, że to nic złego, że ktoś mierzy pozycje co jakiś czas ale skąd wiesz co sie wydarzyło miedzy kolejnymi pomiarami?

raport z pozycjonowania ze średnimi pozycjami pokazywanymi co tydzień a nie codziennie

Jest wiele rzeczy np. nie wiesz czy nie dochodzi do kanibalizacji słów kluczowych, taki raport z fraz obarczony jest brakiem możliwości zinterpretowania dokładnych pozycji, średnia pozycja (jej pomiar) kompletnie nic nie daje. Czy ktokolwiek z Tobą, kliencie, umówił się na jego omówienie? Uciekaj!

 • Raport SEO pokazuje, że kanał organiczny w ogóle nie sprzedaje

Taka sytuacja może mieć miejsce. Nie w każdej branży SEO będzie kanałem sprzedażowym. Jeśli na etapie ofertowania i podpisywania masz wątpliwości zawsze można przetestować kanał płatny. Reklamy Google Ads mają to do siebie, że płacisz i od razu masz ruch na stronie i możesz zweryfikować czy ktokolwiek kupuje usługi czy produkty. Tym samym odkryjesz słowa kluczowe, na które reklama się wyświetla oraz te dzięki ktorym są kliki oraz sprzedaż. Tym samym można założyć, że kanał organiczny też będzie sprzedawać. Nie mniej jeśli i z kanału płatnego nic nie sprzedaje to trzeba zrezygnować (np. przedszkola nie potrzebują pozycjonowania organicznego – wystarczy drobne seo lokalne).

Jeśli masz pytania związane z raportami z pozycjonowania – napisz komentarz lub skontaktuj się z nami 🙂

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *